De Inclusieve Stad

2018-03-28T12:04:30+02:0028 maart 2018|

Ondersteuning vanuit de leefwereld vraagt om outside the box-denken De gemeente Zaanstad denkt net als veel andere gemeenten vanuit systemen. Terwijl steeds meer inwoners deze systemen ervaren als een hindernis voor het effectief oplossen van hun problemen. De City Deal Inclusieve Stad, die de regelgeving eenvoudiger maakt en ruimte biedt voor flexibiliteit en maatwerk, biedt [...]

Ieder dossier moet de aandacht krijgen die het verdient

2017-12-14T14:31:59+01:0019 juni 2017|

Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt al jaren op een rij fors toe. Daarmee stijgt ook het aantal bewindsdossiers waarop de kantonrechters toezicht moeten houden. En dat begint te knellen: uit een afgelopen jaar uitgevoerde evaluatie blijkt dat de Rechtspraak jaarlijks 11,2 miljoen euro tekort komt om de toezichtstaak [...]

Weg naar zelfredzaamheid vraagt om innovatieve route

2017-04-30T11:27:08+02:0030 april 2017|

Het aantal burgers in Nederland dat zich financieel niet kan redden neemt toe. Ook in de gemeente Emmen. Marcel Kooi discussieert met teamleider afdeling Inkomen gemeente Emmen Edwin Jongejan en algemeen directeur Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Drenthe Jan Tingen over schuldenproblematiek en hobbels op de weg naar zelfredzaamheid. Om de weg te plaveien zijn versimpelde regelgeving, [...]

Cliënten tussen wal en schip door transitie zorg

2017-03-19T19:28:50+01:0019 maart 2017|

De impact van de transitie van de zorg is groot. De overheid wil mensen met een participatiesamenleving zelfredzaam maken, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dak- en thuislozen die niet op tijd begeleiding krijgen, kampen met problemen als verwaarlozing en een toename van schulden. In een rondetafelgesprek discussiëren Jan Laurier, voorzitter Federatie Opvang, Dirk [...]

Jeroen Recourt (PvdA) roept gemeenten op tot pilot schuldhulpverlening

2017-03-06T14:51:11+01:006 maart 2017|

Maatschappelijk rendement moet weer centraal komen te staan Een jaar geleden sprak CAV-directeur Erwin Bel met Tweede Kamerlid Jeroen Recourt over de rol van gemeenten in de schuldhulpverlening. Naar aanleiding van dit gesprek heeft Recourt een hoorzitting aangekaart over dit nog steeds actuele onderwerp, onder andere door een aangenomen motie maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Een [...]

‘Versimpel de regels en maak mensen leidend’

2017-12-14T15:28:34+01:007 november 2016|

Tijdens een hoorzitting over bewindvoering in december 2015 gaf PvdA Tweede Kamerlid Keklik Yücel aan, dat de Tweede Kamer een onderzoek gaat starten naar de maatschappelijke kosten en baten van schuldhulpverlenings- en armoedebeleid. Aangezien dit magazine is voortgekomen uit de vermaatschappelijking en het maatschappelijk rendement van bewindvoering, aanleiding genoeg voor ons om haar over dit [...]

Ga naar de bovenkant