Geef samenwerking een nieuwe glans

2019-08-19T09:54:44+02:0019 augustus 2019|

“Je kan niet veralgemeniseren en zeggen: de gemeenten doen het verkeerd. Maar het algemene beeld is dat het onvoldoende resultaat oplevert wat de gemeenten doen”, aldus advocaat Arnoud Noordam onlangs bij KRO-NRCV’s De Monitor. De redactie is een maand lang in de schuld­hulpverlening gedoken. Het resultaat leverde vooral veel wijzende vingers op. Zo was wethouder [...]

Bewindvoerders en gemeente maken samen het verschil voor kwetsbare Rotterdammers

2019-07-25T12:15:09+02:0025 juli 2019|

In Rotterdam is het aantal bewinden, dat wordt betaald vanuit de bijzondere bijstand, sinds 2014 toegenomen van circa 1.400 naar ruim 6.000. De belangrijkste reden hiervoor is de invoering van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, die de grondslagen voor bewindvoering heeft verbreed, waardoor ook verkwisting en/of schulden hieronder vallen. Via de bijzondere bijstand [...]

NVVK en ZELF samen op zoek naar innovatie in financiële zorgverlening. “Echte innovatie zit in het overstijgend samen­werken met andere partijen”

2019-02-01T16:40:00+01:001 februari 2019|

De NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren en ZELF zoeken nadrukkelijk de samenwerking op. De deelnemende beschermings-bewind-organisaties in ZELF en de NVVK hebben elkaar gevonden vanuit hun ideeën over innovatie in de financiële zorgverlening. De NVVK heeft in 2017 de module Beschermingsbewind vastgesteld en wil ook openstaan voor organisaties die zich met dat onderdeel [...]

Een handelings­onbekwame samenleving

2018-12-27T09:17:41+01:0024 december 2018|

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk en inkomen en ondersteuning van gehandicapten, langdurig zieken en ouderen, een verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de zogeheten ‘decentralisaties sociaal domein’. De huidige Divosa-voorzitter Erik Dannenberg was destijds namens de VNG betrokken bij de onderhandelingen met het Rijk over deze gemeentelijke taakuitbreiding. Nu, drie jaar later, kan de balans worden [...]

Het wetsvoorstel Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. Met goudgerande losse flodders schieten op een mug.

2018-12-13T13:08:11+01:0013 december 2018|

Gemeenten willen hun regierol bij schuldhulpverlening beter vervullen. Met het wetsvoorstel adviesrecht gemeenten wil men de rechter meer mogelijkheid geven om voorliggende voorzieningen voorafgaand aan schuldenbewind af te wegen. Is dit nodig? Zijn er alternatieven en hoe belangrijk is het om bewindvoering te koesteren? Doel Het doel van deze wetswijzing is dat mensen met schulden [...]

Wet Adviesrecht Gemeenten. Het verschil tussen een pleister en genezing.

2018-12-04T15:36:55+01:004 december 2018|

Het wetsvoorstel Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewinden ligt ter internetconsultatie voor. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel mensen met schulden beter helpen en het aantal mensen met problematische schulden terugdringen. Wordt dit gerealiseerd met het voorliggende wetsvoorstel? Maatschappelijk bewindvoerders, verenigd in de coöperatie Zelf, innovatieplatform in de financiële zorgverlening vinden van niet. Over het ‘waarom niet?’ [...]

Ga naar de bovenkant